Espria vernieuwt digitale werkomgeving om zorgmedewerkers optimaal te faciliteren 

Zorgconcern Espria heeft met Microsoft-partner Rapid Circle een overeenkomst gesloten voor het leveren, beveiligen en beheren van een nieuwe digitale werkomgeving voor alle (zorg)medewerkers. Om hen laagdrempelig te ondersteunen in hun werk wordt de Rapid Circle Cloud Workplace ingezet, die specifiek voor de zorg is ontwikkeld. Op deze manier kan Espria beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen. 

De 17.000 medewerkers van de samenwerkende zorgorganisaties binnen Espria bieden naast verpleging en thuiszorg ook geestelijke- en jeugdgezondheidszorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, en zorg op afstand met technologie aan mensen van alle leeftijden. Een van de speerpunten van de Espria zorgorganisaties is digitalisering.

“We hebben de overtuiging dat technologie helpt om werkprocessen en in- en externe samenwerking van onze collega’s beter te ondersteunen. Onze collega’s hebben in hun dagelijks werk veel baat bij meer gebruiksgemak en verbeterde functionaliteit. Ook onze cliënten hebben hier baat bij, want er blijft bijvoorbeeld meer tijd over voor de daadwerkelijke zorg. Samen met Rapid Circle maken we de werkomgeving voor smartphones, tablets én computers toekomstbestendiger.”

Peter Bruijniks, Programmadirecteur Digitaal aan Zet Espria

Rapid Circle gaat de nieuwe digitale werkomgeving samen met Espria vernieuwen, beveiligen en beheren. Hierbij is het doel om voor te sorteren op vernieuwing en verandering. Espria wil kunnen inspelen op verschillende toekomstscenario's. Dit gebeurt door middel van standaardisatie, automatisering en self-service. Concreet maakt de Citrix-omgeving plaats voor een Microsoft-omgeving. De Rapid Circle Cloud Workspace biedt de medewerkers een up-to-date digitale werkomgeving, gebaseerd op Espria medewerker-persona’s. Doordat de configuraties hiervoor al vooraf zijn klaargezet, kan de uitrol snel gebeuren. Medewerkers moeten ook binnen een bepaalde bandbreedte veel zelf kunnen regelen met het oog op flexibiliteit en snelheid. Verder gaat het Cloud Operations Center voor beheer op afstand zorgen. 

Expertise en match 

De keuze viel op Rapid Circle vanwege de technische expertise en passende oplossing, aangevuld met een goed begrip van de benodigdheden en wensen in de sector. Peter Bruijniks, Espria programmadirecteur Digitaal aan Zet: “Dat de technologische kennis in huis is, werd al snel duidelijk, maar ze toonden ook duidelijk hun expertise in processen, ook specifiek in de zorg. Dan ga je van een leverancier-afnemer relatie naar een partnerschap groeien, en dat is precies de match die we zochten.”

“We helpen bedrijven zich voor te bereiden op de toekomst, waarbij IT een faciliterende functie heeft die innovatie en vernieuwing mogelijk maakt. Espria is hier een goed voorbeeld van. Ze willen innovatie doorvoeren en snappen dat IT daarbij cruciaal is. Ze maken hierin afgewogen keuzes; het selectietraject is uitvoerig en zorgvuldig geweest, en we zijn trots dat we op basis van expertise en match nu de samenwerking aangaan.” 

Wilco Turnhout, mede-oprichter Rapid Circle

De nieuwe omgeving wordt volledig beheerd door Rapid Circle. De komende periode is gericht op de transitie naar de Rapid Circle Cloud Workplace en het Cloud Operations Center. 

“Het meenemen van de (zorg)medewerkers van Espria is een belangrijk onderdeel waar veel in wordt geïnvesteerd, onder andere via trainingen over het gebruik van de nieuwe digitale werkomgeving. We hebben een duidelijke toekomstvisie op innovatie in de zorg. Hierbij is een flexibele en toekomstbestendige digitale werkomgeving van groot belang. Met Rapid Circle hebben we een gelijkdenkende partner gevonden die ons hierin gaat ondersteunen.” 

Peter Bruijniks, Programmadirecteur Digitaal aan Zet Espria

Gerelateerde berichten

Bijpassende content
Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten!

Wilco Turnhout

CSO en medeoprichter (NL/EU)

Andrew Fix

Andrew Fix

Chief Technology Officer (AU/NZ)