Roundtable: Zo werken medewerkers en IT samen om data uit de handen van schurken te houden

Schrijf je nu in voor dit evenement

ronde tafel informatiebescherming

Dit evenement is onderdeel van de week van de digitale vaardigheden.

Je ziet het vaak in de media: ‘het onbedoeld overtreden van de AVG’, ‘kennis in buitenlandse handen’ of ‘cybercriminelen die losgeld eisen’. Hoewel het niet mogelijk is om deze risico's volledig uit te sluiten, kunnen er wel maatregelen worden genomen om ze minder waarschijnlijk te maken.

Veel organisaties hanteren de zero-trust-principes, ervan uitgaande dat een solide buitenmuur alleen onze systemen en informatie niet voldoende zal beschermen. In plaats daarvan moeten er bij elke ‘schakel’ maatregelen worden genomen. Hoewel het vooral de taak van IT is om deze 'koppelingen', zoals het netwerk of de apparaten, te beheren, is dit voor informatie anders. Gebruikers zijn vooral verantwoordelijk voor het creëren, beheren en delen van informatie, die door bedrijfsprocessen stroomt waarin collega’s en ketenpartners tijd- en plaatsonafhankelijk samenwerken.

Samenwerking tussen organisatie en technologie is cruciaal om stapsgewijs de juiste balans tussen productiviteit en veiligheid te bereiken. Dit kan alleen echt slagen als gebruikers betrokken worden bij het opstellen, aanpassen en handhaven van het informatiebeveiligingsbeleid. Binnen veel organisaties is dit nog onontgonnen terrein. De ontdekkingsreizigers van Rapid Circle nemen je graag mee op expeditie om te zien hoe anderen dit hebben aangepakt.

Het vrijgeven van informatie leidt tot hogere productiviteit en innovatie, maar vereist ook adequate bescherming tegen misbruik. Wat is de juiste balans? Waar begin je? Welke impact hebben maatregelen op gebruikers? Tijdens dit rondetafelgesprek gaan we in gesprek met klanten in verschillende volwassenheidsfasen en proberen we samen het pad te belichten. Meedoen?

Onderwerpen die besproken zullen worden zijn onder meer:

  • Hoe kan er bepaald worden wat gevoelige informatie (c.q. kroonjuwelen) zijn?
  • Welke risico’s en kansen zien organisaties die al gestart zijn?
  • Welke rollen moeten betrokken worden bij beslissingen rondom informatiebeveiliging?
  • Welke technologie helpt bij de juiste classificering en bescherming van informatie?
  • Hoe kan er aangetoond worden dat de organisatie voldoet aan eisen op het vlak van privacy en bescherming?
  • Wat zijn de voorwaarden om een informatiebeveiligingsproject te laten slagen?
  • Hoe ziet de fasering en doorloop van een dergelijk project eruit?
  • Wat is er nodig om het beheer en de continue verbetering van de informatiebescherming te borgen?
Stel direct een vraag.

Wilco Turnhout

Chief Commercial Officer

Gerelateerde evenementen

Dit vind je wellicht ook interessant