Beeldbellen maakt vele vormen van zorg op afstand mogelijk

Beeldbellen is volledig ingeburgerd. Nog niet zo lang geleden waren hiervoor complexe en dure soft- en hardware nodig, enkel voorbehouden aan de boardrooms van grote multinationals. Maar inmiddels is hardware een commodity en kan iedereen met zijn smartphone of PC een videomeeting bijwonen. Die ontwikkeling was al een tijd gaande en de pandemie heeft ervoor gezorgd dat bijna iedereen snapt hoe beeldbellen werkt. Doordat jong en oud hier nu bekend mee is liggen er veel kansen om beeldbellen op een veel grotere schaal in te zetten, zoals binnen de zorgsector.  

HOE DE ZORGSECTOR TRANSFORMEERT

Als gevolg van vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt is er momenteel een grote druk op de zorg. Door op een nieuwe manier te kijken naar contactmomenten met cliënten en patiënten, zijn er veel verbeteringen mogelijk voor alle betrokkenen. Videobellen is daarin onmisbaar. Een veelgehoord bezwaar was dat de zorg daardoor onpersoonlijk wordt, maar de praktijk heeft aangetoond dat de toename in frequentie van het contact met de patiënt tot een grotere mate van tevredenheid leidt, ook bij de zorgverleners. Bovendien komt er in veel gevallen tijd vrij voor mensen die wel een fysiek consult nodig hebben.


In ziekenhuizen zijn ook grote efficiëncyslagen te maken, waardoor doktoren en verzorgend personeel sneller controles kunnen uitvoeren en patiënten sneller geholpen kunnen worden. Een goed voorbeeld hiervan is wondzorg. De monitoring mag niet door een reguliere verpleegkundige worden uitgevoerd waardoor je bent aangewezen op een specialist. Als die door de regio moet rondrijden voor routinematige inspecties kost dat veel tijd, terwijl een deel daarvan prima met videoconsults kan worden afgevangen. Zo kan werken op afstand ook in de zorg uitkomst bieden.


Om die omslag goed te kunnen maken is het noodzakelijk dat zorgverleners openstaan voor de nieuwe mogelijkheden die ontstaan bij grootschalige toepassing van beeldbellen. Zo zijn er binnen meerdere organisaties met succes digitale adoptie supportteams ingezet, om de ingebruikname van nieuwe technologie te begeleiden. Dit begint bij het creëren van bewustzijn, waarna je medewerkers kunt trainen en ze de nieuwe hulpmiddelen kunt bieden om de zorg op een hybride manier te verlenen. Door het opleiden van ‘champions’ binnen de organisatie, die fungeren als ambassadeurs van een nieuwe werkwijze en technologie, wordt er sneller draagvlak gecreëerd. Een essentieel maar soms vergeten onderdeel bij het inzetten van een nieuwe technologie.


LICENTIEMODEL BIEDT MOGELIJKHEDEN TOT SNELLE PILOTS DOOR LAGE KOSTEN

De kosten van software die beeldbellen in de zorg mogelijk maakt, vormden tot voor kort nog een fors struikelblok om zorg op afstand te kunnen opschalen. Er zijn een aantal aanbieders actief die een applicatie aanbieden waarmee zorgverleners op veilige en gecertificeerde manier beeldgesprekken kunnen voeren. De afrekenmodellen voor die oplossingen zijn vaak op basis van een prijs per cliënt. Omdat de kosten hiervoor relatief hoog zijn, is er daarom veel terughoudendheid bij zorginstellingen om dit op grote schaal te implementeren, laat staan hiermee te innoveren.


Een belangrijke verandering daarin komt van Microsoft. Doordat Microsoft de technologie achter Microsoft Teams via het Azure platform aanbiedt als PaaS (Platform as a Service) bouwblokken kunnen video van hoge kwaliteit, audio en chat in eigen toepassingen worden geïntegreerd. Hiermee wordt beeldbellen gemeengoed en wordt het mogelijk om andere licentiemodellen te realiseren waarbij wordt afgerekend op basis van een vast bedrag per maand, naar gebruik of een combinatie hiervan. Het is niet meer nodig om maandelijks voor dure licenties te betalen, waardoor het breed inzetten van deze technologie veel laagdrempeliger zal worden.


RECHTSTREEKS BELLEN VANUIT HET EPD

Een voorbeeld hiervan is de mobiele applicatie die Rapid Circle samen met Microsoft en een zorginstelling heeft ontwikkeld. Hiermee kan een cliënt zich op basis van zijn cliëntnummer registreren. De applicatie kan gebruikt worden op een smartphone of tablet, waarna een zorgverlener in het ECD of EDP vanuit het cliëntdossier direct de cliënt of patiënt kan bellen. Hierdoor kan het zowel worden ingezet voor geplande als ongeplande zorg. De cliënt krijgt op zijn smartphone een inkomend gesprek, vergelijkbaar met een inkomend gesprek via WhatsApp. Op het scherm is direct te zien dat het gesprek afkomstig is van de zorgverlener en het opnemen gebeurt zoals men gewend is met de eigen telefoon. In het scherm is naast de beeldverbinding voor de eenvoud een knop aanwezig, en dat is een knop om op te hangen. Op deze manier wordt verwarring voorkomen en zijn consults op afstand zonder gestuntel mogelijk. De applicatie kan worden uitgevoerd in de huisstijl van de zorgverlener, en via de Apple en Google app stores worden aangeboden en gedownload. Met alsmaar goedkopere hardware, flexibele en hoogwaardige cloud technologie en de wereld die beeldbellen massaal heeft omarmd, zijn alle ingrediënten aanwezig voor een nieuwe golf van innovatie in de zorg.

Gerelateerde berichten

Handgeselecteerde inhoud
Meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten!

Wilco Turnhout

CSO en medeoprichter (NL/EU)

Andrew Fix

Chief Technology Officer (AU/NZ)